Антикорозионна защита, индустриални покрития, бои, лакове, разредители, лепила.
066/ 804 817
 BG  EN  RU 
ПРОДУКЦИЯ
ИСТОРИЯ
През 1999г. "Булмат" ЕООД закупува обособена част от химическия завод в град Смядово, която ремонтира и преоборудва с цел производство на висококачествени лакобояджииски продукти, сухи строителни системи и индустриална битова химия. Фирмата притежава собствена изпитватепни лаборатория и поддържа собствен автомобилен парк, обслужващ работния цикъл от доставката на суровини до реализацията на продуктите.
КАЧЕСТВО
Производството се изпълнява при спазване на национални нормативни документи по опазване на околната среда, съчетано с контрол по качеството. Технологичната база се разширява с въвеждане на нова производствена японска линия, съответстваща на настъпващите промени в изискванията на пазара. Създадени са трайни отношения с доставчици на суровини като BASF, BAYER, HENKEL. и с клиенти на крайните продукти в областта на транспорта, машиностроенето, строителството, бита. Големите производствени мощности и постоянното обновяване на стоковата листа изпълняват и основната ни цел - предоставяне на качествени продукти на разумна цена, насочена към запазване и разширяване на пазарния дял в условията на конкуренция. Стимул, за развитието и желанието ни да бъдем полезни, са нашите клиенти и удовлетворяване на техните желания. Това обвързва фирмата не само с персонала, но и с всеки наш клиент, като предоставяме възможност за оцветяване по RAL. каталог или по предоставена мостра. Фирмата държи на провежданата политика по качество като издава декларация за съответствие, сертификат за качество, инструкция за ползване за всяка производствена партида на база лабораторни изследвания за контрол на входящи суровини и изходяща продукция.
ОЩЕ
залага на принципите на корекност и добро сътрудничество , осигуряване удобни за употреба продукти, специализирана консултация при избор на покритие и кратки срокове за изпълнение на заявките и доставките към клиента.
Bulmat. © All Rights Reserved 2019.